Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018.
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą składać w terminie:
od 22 do 28 lutego 2018 r.
Deklaracje można pobrać u wychowawców grup.

Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie: od 1 do 16 marca 2018 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.

Kryteria przyjęć do przedszkola

W przypadku większej liczby dzieci, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 64 punkty.

8_Oswiadczenie_o_rodzenstwie
7_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu
6_Kryteria_rekrutacji_-_przedszkola
5_Oswiadczenie_-_samotne_wychowywanie
4_Oswiadczenie_-_wielodzietnosc
3_Terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_2018_2019
2_Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_2018 kandydat_2018_2
9_Oswiadczenie_o_zgloszeniu_dwojga_dzieci

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji do naszego przedszkola

Kryteria_do_przedszkoli

Terminy_rekrutacji__do_przedszkoli