HomeUncategorizedZamknięcie Przedszkola

Informuję, że Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie będzie zamknięte w terminie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod edukacji na odległość i środków komunikacji elektronicznej: grupy Messenger, Fb lub drogą mailową. Rodzice/prawni opiekunowie będą otrzymywać materiały do samodzielnej pracy dzieci.

Dyrektor przedszkola na wniosek:

  1.  rodziców, którzy są zatrudnieni  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

 Warunkiem przyjęcia dziecka w/w rodziców od dnia 29 marca 2021 r. jest:

  • poinformowanie wychowawcy o tym fakcie na grupie Messenger w dniu 26 marca 2021 r. do godz. 18:00,
  • złożenie wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia rodziców/ opiekunów prawnych w poniedziałek tj. 29 marca 2021 r. do godz. 8:30.

Komentowanie zamknięte.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast