HomeUncategorizedwakacyjne przedszkola!

wakacje 2020.1 poprawkaW związku z tym, iż liczba dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny  do Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie jest większa niż liczba dzieci możliwa do przyjęcia, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r, w lipcu 2020r. dyżur pełnić będą  dwa przedszkola:

Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały przy ul. Szarych Szeregów 5  – dla dzieci z:

  • Miejskiego Przedszkola Nr 6
  • Miejskiego Przedszkole Nr 9
  • Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10

 

Miejskie Przedszkole Nr 8 przy ul. Nietrzebki 6 – dla  dzieci z:

  • Miejskiego Przedszkola Nr 2
  • Miejskiego Przedszkole Nr 5
  • Miejskiego Przedszkola Nr 8

 

Zmianie mogą ulec zasady płatności za wyżywienie dzieci podczas dyżuru. W związku z powyższym prosimy o codzienne sprawdzanie informacji na stronach internetowych dyżurujących przedszkola.

Uwaga!

Rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na dyżur wakacyjny na miesiąc lipiec 2020 r. muszą uiścić opłatę za wyżywienie tzn. „wsad do kotła” do dnia 29 czerwca 2020 r.

Wpłaty należności za dyżur wakacyjny należy dokonywać na rachunek bankowy Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski BP – 95 1020 1026 0000 1102 0285 8538   z dopiskiem „opłata za pobyt dziecka ……(imię i nazwisko dziecka)……….w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Żyrardowie przy ulicy Szarych Szeregów 5  – za miesiąc lipiec – dyżur”.

Stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 11 złotych, którą mnożymy przez liczbę dni roboczych pobytu dziecka na dyżurze i taką kwotę należy uiścić w wyznaczonym terminie na w/w rachunek bankowy, np. dzieci zapisane na cały miesiąc dyżuru: opłata za wyżywienie wynosi 253 zł. tj. 23 dni robocze x11 zł.

Dzieci, które zachorują podczas uczęszczania na dyżur a dostarczą zwolnienie L-4, otrzymają zwrot środków za niewykorzystane dni żywieniowe.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest dokonanie w/w opłaty.

 

 

 

 

 

Komentowanie zamknięte.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast